مدیکال

مطالب عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
سامانه اعلام نیاز یارانه نقدی
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : ع. دلیریان مقدم ____________ شیوا یارمحمدی

سامانه اعلام نیاز یارانه نقدی را اندازی شد.

http://www.refahi.ir/

آیا به نظر شما انصراف از دریافت یارانه زمینه را برای توسعه رفاه اجتماعی و ارتقای نظام سلامت فراهم می کند ؟

چشمتشویقمتفکر