مدیکال

مطالب عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
با مشاعره موافقین؟
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : ع. دلیریان مقدم ____________ شیوا یارمحمدی

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

دائما یکسان نباشد حال دوران غــــــم مخور

ر...راستی کن که راستان رستند

در جهان راستان قوی دستند.

د...

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

 در پریشان حالی و درماندگــــــــــــــی

ی...