مدیکال

مطالب عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
جشنواره فرهنگی
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : ع. دلیریان مقدم ____________ شیوا یارمحمدی

داتشجویان عزیز بیاید امسال که سال "اقتصاد و فرهنگ..." هست در جشنواره فرهنگی دانشجویان  دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکب کنید:

http://festivalf.behdasht.gov.ir/login.aspx