کلاس المپیاد

کلاس های المپیاد علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده پزشکی و دانشکده بهداشت برگزار می شود.

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
مدیکال

تغییرات: المپیاد امسال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه ایران و در تهران برگزار می شود و تاریخ آن هم از 17 تا 22 شهریور می باشد.