مسابقه رئیس جمهوری

به 100 نفر که پاسخ سوال را به آدرس:

تهران- شهرک غرب بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی - بلوک 8 طبقه دهم - دفتر آموزش و ارتقائ سلامت - کد پستی 1467664961

ارسال کنند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
مدیکال

مهلت ارسال پاسخ تا 23 ارديبهشت 93 تهران شهرك غرب بلوار فرحزادي / بلوار ايوانك / وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي/ بلوك A طبقه دهم دفتر آموزش و ارتقاي سلامت / كد پستي 1467664961