آموزش زندگی

دوستان به راستی به فرزند خود زندگی را چگونه آموزش می دهید؟

کودکان دلبند ما ثمره ارتباطات، سخنان، مراودات، افکار و اعتقادات و عملکرد ما هستند. ما اولین معلمان و سپس مهد کودک، مربیان، معلمان، دوستان و جامعه هریک به سهم خود به کودک آموزش چگونه زندگی کردن را می آموزند.  پس بیایید : مثبت و ثمربخش زندگی کنیم، شاد زندگی کنیم، خلق نیکو و اعمال پسندیده خود را به کائنات انتقال دهیم زیرا که : "زندگی یک اثر هنری است نه یک مسئله ریاضی" قلب

/ 0 نظر / 27 بازدید