مسابقه رئیس جمهوری

"چه کنیم تا بدن ما سالم بماند و بتواند مقاومت کند؟"

به 100 نفر که پاسخ سوال را به آدرس:

تهران- شهرک غرب بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی - بلوکA  طبقه دهم - دفتر آموزش و ارتقائ سلامت - کد پستی 1467664961

ارسال کنند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

مسابقه رئیس جمهوری
"چه کنیم تا بدن ما سالم بماند و بتواند مقاومت کند؟"
به 100 نفر که پاسخ سوال را به آدرس:
تهران- شهرک غرب بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی - بلوکA طبقه دهم - دفتر آموزش و ارتقائ سلامت - کد پستی 1467664961
ارسال کنند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
/ 1 نظر / 13 بازدید
مدیکال

اگر ارسال پاسخ به صورت اینترنتی هم امکان پذیر بود خیلی خوب بود.