علوم پزشکی و حیطه های کاری

حکایت حیطه های کاری علوم پزشکی

دانش آموختگان عزیزی که رنج و محنت های دوران آموزش را طی کرده ایدو خصوصا دوران بالینی رو با آموزش های  متنوع و غیر همسان سینه به سینه و... پشت سر گذاشته اید:

براستی کدام حیطه را برای فضای کاری خود انتخاب می کنید؟

ملاک انتخاب شما چیست؟

تا چه حد به حیطه های کار در آموزش پزشکی اشراف دارید؟

 تصورات ذهنی شما از زمانی که پا به این ورطه گذاشتید تا کنون  دست خوش چه تغییراتی گردیده است؟

آیا در پی ریفرنس قابل اعتماد و با تجربه ای برای مشورت هستید؟

... از این پس داستان هایی شیرین دراین مقال  به ارمغان خواهم گذاشت.

                                                                                             پایدار باشید.

/ 0 نظر / 29 بازدید