نقد کتاب "من زنده ام"

کتاب «من زنده­ام» در اوج مهارت و زیبایی نگاشته شده و نقدی که در این مقاله بر آن وارد شده برای تقویت مبانی استنادی آن ضرورت دارد.

به لینک زیر بروید :

http://www.azadegan11k.blogfa.com/

/ 0 نظر / 15 بازدید