سخن دل

من از خویشاوندان نزدیک شما انسان های نیک و با اخلاق روزگارم .

                                                                                        قلبقلبقلب

/ 0 نظر / 24 بازدید