من ماما هستم!

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ام تحویل دهم ... قلب

خواه با قلمی ماندگار، خواه با باغچه ای سرسبز، خواه با اندکی بهبود در شرایط اجتماعی، خواه با فرزندی خوب و چه بهتر آنکه با ارتقا سطح آموزش مادران جامعه ام گامی فراتر نهم و سلامت جامعه ام را ورق بزنم. آخر مگر نه اینکه مادران مرکز اجرایی خانواده اند؟سوال

 آری من ماما هستم آموزگار مورد اعتماد مادران جامعه ام و به خود می بالم امید که به نحو شایسته ای در ارتقا سطح سلامت این مجریان  جامعه ام گام بردارم.تشویق

 

/ 1 نظر / 67 بازدید
مدیکال

با آرزوی موفقیت[گل]