جشنواره فرهنگی

داتشجویان عزیز بیاید امسال که سال "اقتصاد و فرهنگ..." هست در جشنواره فرهنگی دانشجویان  دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکب کنید:

http://festivalf.behdasht.gov.ir/login.aspx

/ 1 نظر / 11 بازدید
شیوا یارمحمدی

23 فروردين روز دندانپزشکي پروردگارا ، معماري لبخندهاي زيبا ، آرماني است که در رسيدنش محتاج توام