نقش ماماها در آموزش سلامت خانواده

براستی آیا تا بحال  در طول زندگی خود، به این فکر کرده اید که بیشترین دستورات آموزشی سلامت خود و خانواده را از چه منبعی دریافت نموده اید؟

سوالمستقیم

سوالغیر مستقیم

 پس به نظرسنجی حاشیه پروفایل بروید و نظر خود را مرقوم فرمایید.

                                                                                            با سپاس

/ 1 نظر / 23 بازدید
e.d

[گل]