# جشنواره

بخش های جشنواره هشتم "ملی بهار "

بخش های جشنواره ملی بهار: 1) مقاله نویسی  - محورهای مقالات: دینی- قرآنی                                                     فرهنگی                                                     اقتصادی                                                     اقتصاد و فرهنگ 2) ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

دانشجویی

در جشنواره دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت کنید: http://festivalf.behdasht.gov.ir/login.aspx نویسنده همکار این صفحه: شیوا یارمحمدی
/ 0 نظر / 9 بازدید