سیاست دولت

درمان و امنیت غذایی برای اقشار محروم دو سیاست دولت در سال جدید است.

رییس جمهوری در پیام نوروزی سال 1393گفت: دولت، درمان و امنیت غذایی برای اقشار محروم را به عنوان دو سیاست در سال جاری دنبال خواهد کرد.
 
/ 0 نظر / 10 بازدید